Wyniki

Jury pierwszej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w składzie:
prof. Raul Talmar – przewodniczący
prof. Dariusz Dyczewski
prof. Stanisław Krawczyński
prof. Paweł Łukaszewski
prof. Przemysław Pałka
przyznało następujące nagrody:

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2018 (nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przechodnia statuetka Grand Prix)

dla
Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego

Nagroda dla najlepszego dyrygenta

dla
Dariusza Zimnickiego dyrygenta Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora

dla
Chóru Dziewczęcego "Skowronki" pod dyrekcją Alicji Szelugi

Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Poznania (pozaregulaminowa)

dla
Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pod dyrekcją Marka Gandeckiego

Nagroda Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr prof. Dariusza Dyczewskiego

dla
Chóru "La Musica" Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie (grupa starsza) pod dyrekcją Zdzisława Ohara

Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prof. Haliny Lorkowskiej

dla
Chóru „La Musica” Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie (grupa starsza) pod dyrekcją Zdzisława Ohara

Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prof. Haliny Lorkowskiej

dla
Chóru Dziewczęcego „Skowronki” pod dyrekcją Alicji Szelugi
Wszystkim nagrodzonym z całego serca gratulujemy!